Avarampi maailma

Näetkö unta nyt? Todellisuustestin avulla voit varmistua asiasta. Mutta missä mielessä myös valvetodellisuuden voidaan katsoa olevan unta? Avain unen tunnistamiseen on tulla tietoiseksi siitä. Jos mietit valve-elämääsi, huomaat ehkä, että suuri osa ajastasi kuluu vain tiedottomana olemiseen ja asioiden tekemiseen ikään kuin automaatilla. Tällöin asiat, kokemukset, aistimukset, ajatukset ja kaikki muut elämykset ikään kuin vilistävät ohitsesi huomaamatta. Voidaan siis sanoa, että muutamia tietoisuuden pilkahduksia lukuun ottamatta, kuljemme suurimman osaa päivästämme tiedottomina, tapojemme ja tottumustemme automaattiohjauksella kuin unessa kävelijät.

Unesta tietoiseksi tuleminen on sama prosessi kuin omasta kokemuksesta tietoiseksi tuleminen. Jos emme kiinnitä huomiota, asiat menevät ohitse. Kiinnittämällä huomiota ja nauttimalla edes silloin tällöin myös päivisin omasta rikkaasta aisti- ja kokemusmaailmasta tulee myös unien tietoisuus lähemmäksi. Tietoisuudesta tulee ikään kuin tapa, joka siirtyy vähitellen uniin.

Selkounen näkemisen salaisuus on helppo ja yksinkertainen. Pitää oppia kyseenalaistamaan oma todellisuutensa. Jos sitä ei tee koskaan päivällä hereillä ollessaan, ei sitä tee myöskään unissaan ja unitodellisuuden harha jää huomaamatta. Vaikeaksi asian tekee taas se, että todellisuustestissä ei ole kysymys pelkästään tiedollisesta todellisuuden kyseenalaistamisesta. Ei siis riitä, että ajattelee sanallisesti hiljaa itsekseen ”Onko tämä unta?” Todellisuuden kyseenalaistaminen on sanallista ajattelua syvällisempi tapahtuma.

Jotta tapa siirtyisi uniin, tulee todellisuuden kyseenalaistaminen tehdä koko olemuksellaan ja kaikilla aisteillaan. Unissa sanallinen ajattelu ja järkeily on vinoutunutta. Mielemme koko erotteluvoima ei ole käytössä, joten unipäätelmät osuvat useimmiten harhaan, vaikka unissa tapahtuisi mitä tahansa kummallista. Sen sijaan unissa on läsnä rikas näkömaailma, oma keho ja tunteet, jotka ovat usein korostuneita ja voimakkaita unissa. Päivällä kannattaa opetella tekemään todellisuustesti näihin perustuen, jolloin saman asian tekee todennäköisimmin myös unessa.

Tämä edellyttää tietoista havaitsemista ja syventymistä omaan kokemukseensa. Keskity silloin tällöin yksinkertaisesti tarkkailemaan maailmaa, tunteitasi ja kehoasi. Tarkkaile ja tunne ne hetken ajan ottamatta ajatuksillasi kantaa siihen, mitä havaitset. Toteat vain, ja jatkat tarkkailua. Tämän jälkeen, jatkaen yhä tarkkailua, mieti, että kaikki tämä rikas kokemusmaailma voisi olla unta. Tarkkaile onko kokemassasi mitään unenomaista, joka paljastaisi, että olet unessa. Tämän jälkeen voit tehdä vielä jonkin konkreettisen todellisuustesti, joita mainittiin kurssin alkupuolella. Tällä tavoin todellisuustestistäsi tulee syvempi, kuin vain ajatuksin ja sanoin todettu asia. Näin se on myös helpompi siirtää uniin, jossa ajattelu on usein vinoutunutta ja johtaa helposti vääriin johtopäätöksiin.

Lähes kaikki tälläkin kurssilla läpikäydyt selkounien aikaansaantitekniikat ovat äärettömän motivoituneiden ihmisten tuotoksia. He ovat tutkineet asiaa työkseen, jolloin heidän ainoa tavoitteena elämässä sillä hetkellä on ollut saada aikaan selkounia. Tämä saattaa luoda vääristymän tekniikoiden tehokkuudesta. Ehkä itse tekniikoita tärkeämpää onkin asenne. Jos täyttää mielensä unilla ja halulla nähdä selkounia, saattaa pelkästään tällainen uppoutuminen asiaan saada selkounet aikaiseksi parhaiten.

Omassa kokemuksessani vain murto-osa näkemistäni selkounista on saatu aikaiseksi jotakin tiettyä ja nimettyä tekniikkaa käyttäen. Suurin osa selkounista ovat tapahtuneet yllättäen siten, että olen vain unessa tajunnut, että pystyn tekemään mitä vain ja arkitodellisuuden kahleet eivät ole esteenä. Nykyään olen yhä vakuuttuneempi siitä, että muodolliset tekniikat ovat vain tienviitta, joka pitää mielenkiinnon yllä matkan ajan itse varsinaiseen päämäärään. Ilman tekniikoita olisi vaikea tietää, mistä suunnasta pitäisi lähteä etsimään. Seikkailun alettua unimaailma kuitenkin vetää puoleensa pitäen mielenkiinnon yllä ja selkounia on yhä helpompi nähdä ilman varsinaisia tekniikan soveltamisia.

Tekniikat luovat perustan onnistumiselle, mutta eivät ole päämäärä sinänsä. Erityisesti unipäiväkirjanpito ja todellisuuden kyseenalaistaminen todellisuustestein luovat perustan, jossa minkä tahansa muun tekniikan käyttö tai vain kiinnostus unimaailmaan, saa aikaan selkounia vähitellen tihentyvään tahtiin.

Kurssin jälkeen on tärkeää, ettei luovuta. Suurimmalle osalle ihmisistä selkounen näkeminen on kehittyvä prosessi, jossa oppii vähitellen tekemään yhä ihmeellisempiä ja mukavampia asioita unessaan. Älä odota, että pöytä on valmiiksi katettu, vaan kata se itsellesi mieluisaksi.

Harvalla työ- ja arkikiireiden keskellä elävälle jää aikaa kiinnittää niin paljon huomiota uniinsa kuin selkounien pioneereille. Useimmille riittää onnistumisten aikaansaamiseksi esimerkiksi seuraavat ohjenuorat:

  • Rauhoita itsellesi silloin tällöin vapaapäivän aamu selkouniharjoituksille. Varmista ettei sinua häiritä, ja että sinulla ei ole kiire mihinkään. Nuku pitkään. Voit pistää kellon herättämään unijakson jälkeen hieman aikaisemmin, jotta voit vahvistaa päätöksesi ja halusi olla tietoinen unissasi. Voit soveltaa jotakin tekniikkaa tai sitten vain nukahtaa innokkaan odotuksen vallassa ja katsoa mitä unia tulee vastaan. Tee tällaisesta uniaamusta tapa esimerkiksi kerran kuussa tai vaikka joka viikonloppu.
  • Päätä aina jokin asia, jota haluat kokeilla unissasi. Sen ei tarvitse olla monimutkainen, vaan esimerkiksi pelkkä maisemien tarkastelu riittää. Alussa koe voi olla mahdollisimman monen unen muisteleminen heti herättyä. Tavoitteen ei tarvitse liittyä suoraan selkounitilaan. Jatka kokeiluasi niin pitkään, että se onnistuu ennen kuin siirryt seuraavaan kokeiluusi. Näin sinulla on selko tavoite, mitä tehdä unissasi ja motivaatiosi pysyy yllä. Miettimällä koettasi joskus päivisin unimaailma pysyy lähempänä.
  • Älä luovuta. Jokainen voi oppia selkounen taidon. Se vaatii vain harjoitusta ja kärsivällisyyttä.
  • Etene omaan tahtiisi. Ei ole mikään kiire, vaan voit soveltaa uniharjoituksia omaan elämänrytmiisi soveltuen. Välillä voi tulla kausia, jolloin unet jäävät taka-alalle joksikin aikaa, mutta palaa niihin silloin tällöin.

Avarampi maailma odottaa sinua!

« Takaisin aiheisiin